SLIDER

13 Rose Somptueux
Showing posts with label 13 Rose Somptueux. Show all posts

REVIEW | YVES ROCHER GRAND ROUGE LIPSTICKS IN SHADE 13 & 43

June 10, 2014

Xin chào các quý cô!

Mỗi người đều có một quan niệm khác nhau về "thế nào là phụ nữ", người cho rằng cứ có giới tính nữ từ khi sinh ra là phụ nữ, người cho rằng sau khi kết hôn mới là phụ nữ, người lại cho rằng sau khi "vượt tường rào" gì đó là trở thành phụ nữ...nhưng trong suy nghĩ của mình, trở thành phụ nữ là từ trong tâm thức. Mình thích được coi là "phụ nữ trẻ" hơn là một "cô gái trẻ". Bản thân 2 chữ "phụ nữ" đã thể hiện sự chín chắn, trưởng thành và có gì đó sâu sắc hơn "cô gái", mà điều cơ bản nhất đánh dấu bước chuyển từ "cô gái" sáng "phụ nữ" đó chính là cách cô ấy chọn tạp chí để đọc và chọn son môi!  

© MAILOVESBEAUTY • Theme by Maira G.