SLIDER

VIDEO | 5 Cách Tiết Kiệm Tiền Hiệu Quả (từ 1 người tiêu hoang)

July 16, 2020


Mặc dù mẹ luôn dặn phải biết tiết kiệm có của để dành, làm 10 đồng chỉ tiêu 5-7 đồng nhưng từ xưa đến giờ mình luôn luôn làm 10 đồng tiêu hết 11 đồng. Chính vì vậy mặc dù thu nhập thuộc mức cao so với mặt bằng chung nhưng mình chẳng để dành được đồng nào. Đến lúc chuẩn bị lập gia đình, mình mới cảm thấy cần phải tiết kiệm tiền. Trong video này mình chia sẻ 5 cách tiết kiệm tiền hiệu quả của mình, từ một người tiêu hoang bây giờ mình cũng có một khoản kha khá *trộm vía*Hạnh Mai
© MAILOVESBEAUTY • Theme by Maira G.